Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem będzie rozszerzone dla dzieci w wieku od 9 miesięcy oraz dla rodziców pobierających Universal Credit – oto, co musisz wiedzieć.

Kwalifikujący się rodzice dzieci w wieku od dziewięciu miesięcy w Anglii będą mieli możliwość skorzystania z finansowanego przez rząd programu opieki nad dziećmi, obejmującego nawet 30 bezpłatnych godzin na tydzień. Tymczasem rodzice pobierający Universal Credit będą mieli podniesiony maksymalny limit, jaki który mogą otrzymać na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Oba ogłoszenia stanowią pakiet nowych środków mających na celu pomóc rodzicom, które zostały zaprezentowane przez kanclerza w budżecie.

Rodzice uprawnieni do korzystania z dofinansowanej opieki nad dziećmi w Anglii, których dzieci mają od dziewięciu miesięcy do wieku szkolnego, otrzymają między 15 a 30 godzin dofinansowanej opieki tygodniowo. Ten program będzie wprowadzany stopniowo, więc choć rodzice z dziećmi poniżej dwóch lat będą już teraz korzystać z niego, to w dłuższej perspektywie to rodzice dzieci, które jeszcze się nie urodziły, będą korzystać z niego najwięcej.

Aby mieć do niego dostęp, każdy z rodziców musi zarabiać co najmniej równowartość 16 godzin tygodniowo, po minimalnej krajowej stawce za godzinę w ciągu nadchodzącego trzymiesięcznego okresu od złożenia wniosku. Ponadto, muszą mieć każde z osobna dochód opodatkowany nie wyższy niż 100 000 funtów.

Początkowo rodzice uprawnieni do korzystania z programu będą mieli dostęp do 15 godzin dofinansowanej opieki dla dzieci w wieku dwóch lat od kwietnia 2024 r., a od września 2024 r. dla dzieci w wieku od dziewięciu miesięcy. Rodzice uprawnieni do korzystania z programu dla dzieci poniżej wieku szkolnego będą mieli dostęp do rozszerzonego do 30 godzin dofinansowania od września 2025 r.

Dofinansowanie dla opieki nad dziećmi zostanie udzielone Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Dofinansowane godziny opieki nad dziećmi finansowane przez rząd wpadają w ramy “formuły Barnetta”, co oznacza, że każde z krajów zdecentralizowanych otrzymuje równoważne fundusze, ale ma możliwość samodzielnej implementacji.

Rzecznik Izby Północnoirlandzkiej powiedział, że zmiana finansowania zostanie przydzielona w budżecie Irlandii Północnej, dodając: “W przypadku braku Rządu, Sekretarz Stanu obecnie rozważa budżet na 2023/24.”

Minister ds. Dzieci w Szkocji, Clare Haughey, powiedziała: “Już rozwijamy nasze plany, aby jeszcze bardziej rozszerzyć naszą ofertę opieki nad dziećmi – zapewniając bezpłatne nauki wczesnego nauczania i opieki dla dzieci w wieku jednego i dwóch lat, zaczynając w tej kadencji, z korzyścią dla dzieci, które na tym najbardziej skorzystają.”

Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Walii i zaktualizujemy tę historię, gdy będziemy wiedzieli więcej.

Universal credit podąża za tymi samymi wytycznymi w Anglii, Walii i Szkocji. Szkocja ma nieco większą elastyczność w zakresie otrzymywania płatności, znanych jako “szkockie wybory”. Irlandia Północna ma nieco inny system. Napiszemy o tym więcej gdy tylko się czegoś dowiemy.

Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem nie zmienia się dla tych, którzy otrzymują tax credit. Nie ma zmian w zakresie świadczenia opieki nad dzieckiem dla osób ubiegających się o tax credit. Jeśli płacisz za zatwierdzoną opiekę nad dzieckiem i otrzymujesz tax credit, możesz obecnie ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 122,50 funtów tygodniowo na jedno dziecko i 210 funtów tygodniowo na dwoje lub więcej dzieci.

Leave a Reply