Nowe wypłaty z tytułu kosztów utrzymania zaczynają się 25 kwietnia lub od 2 maja dla osób otrzymujących ulgi podatkowe – sprawdź, kto się kwalifikuje i ile otrzymasz.

Miliony gospodarstw domowych otrzymujących określone świadczenia zaczną otrzymywać pierwszą część swojej 900 funtowej dopłaty do kosztów utrzymania od 25 kwietnia 2023 roku, podczas gdy ponad milion gospodarstw domowych ubiegających się tylko o ulgi podatkowe otrzyma swoją pierwszą płatność od 2 maja 2023 roku. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby sprawdzić swoje uprawnienia i dowiedzieć się, kiedy otrzymasz swoją płatność.

900 funtowa dotacja – na którą NIE musisz składać podania – zostanie dostarczona w trzech równych ratach, wszystkie będą wolne od podatku, nie będą zaliczane do limitu świadczeń, a także nie wpłyną na Twoje istniejące świadczenia.

Jeśli ubiegasz się o określone kwalifikujące się świadczenia (w tym ulgi podatkowe), pierwsza płatność w wysokości 301 funtów zacznie wpływać na konta bankowe kwalifikujących się gospodarstw domowych w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii od 25 kwietnia 2023 roku, przy czym większość płatności zostanie dokonana do 17 maja 2023 roku.

Jednak jeśli ubiegasz się TYLKO o ulgę podatkową na dziecko lub ulgę podatkową od pracy, twoja pierwsza płatność zostanie dokonana między 2 a 9 maja 2023 roku. Jeśli Ty i Twój partner ubiegacie się o ulgi podatkowe, a jeden z Was otrzymuje ulgę podatkową od pracy, a drugi – ulgę podatkową na dziecko, płatność zostanie dokonana na konto, które otrzymuje ulgę podatkową na dziecko.

Kluczowe daty kwalifikujące do otrzymania nowej płatności Aby otrzymać 301 funtów, musisz otrzymać (lub mieć uprawnienia do otrzymania) jednego z poniższych świadczeń lub ulg podatkowych w dowolny dzień między 26 stycznia 2023 roku a 25 lutego 2023 roku.

Oznacza to, że możesz być uprawniony do tej nowej płatności nawet jeśli nie otrzymałeś zeszłorocznej płatności w wysokości 650 funtów.

Jednak słyszeliśmy, że niektórzy ludzie korzystający z powszechnego kredytu są narażeni na utratę tej płatności z powodu sposobu, w jaki okres uprawniający do niej przypada w stosunku do ich okresu rozliczeniowego i częstotliwości wypłat.

Jeśli otrzymujesz niskie świadczenia, takie jak powszechny kredyt, masz prawo do płatności za koszty utrzymania.

Jesteś uprawniony do płatności za koszty utrzymania, jeśli masz prawo do któregokolwiek z następujących:

– Child tax credit

– Income support

– Income-based jobseeker’s allowance

– Income-related employment and support allowance

– Pension credit

– Universal credit – chyba że twój UC został zmniejszony do 0 funtów przez cały okres między 26 stycznia 2023 a 25 lutego 2023 roku. Czasami nazywa się to “bezprzyznaniową nagrodą” i może się zdarzyć, gdy Twoje lub Twojego partnera zarobki lub oszczędności wzrosną, zaczniesz otrzymywać inne świadczenia lub otrzymasz więcej niż jedną pensję w ciągu tego okresu.
– Ulgę podatkową od pracy.

Płatności będą automatyczne, NIE musisz składać wniosku – uważaj na oszustów twierdzących inaczej Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania tych płatności związanych z kosztami utrzymania, nie musisz składać wniosku. Otrzymasz je automatycznie w ten sam sposób, w jaki normalnie otrzymujesz swoje świadczenia lub ulgi podatkowe.

Uważaj na wiadomości tekstowe lub e-maile zachęcające do składania wniosków lub ubiegania się o płatność – to oszustwa. Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) oświadczyło, że nigdy nie poprosi Cię o dane osobowe lub informacje bankowe za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub e-mail.

Bądź również świadomy, że jeśli otrzymasz płatność związana z kosztami utrzymania, a DWP później stwierdzi, że nie kwalifikujesz się do niej, możesz zostać zobowiązany do zwrotu jej.

W późniejszym terminie będą dostępne kolejne płatności związane z kosztami utrzymania – w tym dla osób niepełnosprawnych i emerytów.

W 2023/24 roku dostępne są trzy różne płatności związane z kosztami utrzymania. W zależności od Twojej sytuacji osobistej, możesz kwalifikować się do jednej, dwóch lub wszystkich trzech, co oznacza, że niektórzy otrzymają łącznie 1 350 funtów.

Jeśli otrzymujesz niskie świadczenia, otrzymasz do 900 funtów – wypłacane od tego miesiąca.

Jeśli jesteś jednym z ośmiu milionów gospodarstw domowych, które otrzymują świadczenia oznaczone środkiem testującym, możesz otrzymać do 900 funtów w płatnościach związanych z kosztami utrzymania, wypłacanych w trzech ratach:

 • 301 funtów – od 25 kwietnia 2023 roku dla osób korzystających z kwalifikujących się świadczeń (w tym dodatkowo otrzymujących kredyty podatkowe) lub od 2 maja 2023 roku dla osób otrzymujących wyłącznie kredyty podatkowe
 • 300 funtów – jesienią 2023 roku (daty płatności i kwalifikacji nie zostały jeszcze potwierdzone)
 • 299 funtów – wiosną 2024 roku (daty płatności i kwalifikacji nie zostały jeszcze potwierdzone)

Każda kwota jest nieco inna, co ułatwia Departamentowi Pracy i Emerytur oraz Urzędowi Skarbowemu śledzenie, czy otrzymałeś odpowiednią płatność we właściwym czasie.

Jeśli otrzymujesz pewne świadczenia z tytułu niepełnosprawności, otrzymasz 150 funtów w lecie 2023 roku.

Jeśli jesteś jedną z sześciu milionów osób, które otrzymują pewne świadczenia z tytułu niepełnosprawności, możesz otrzymać jednorazową płatność w wysokości 150 funtów w lecie 2023 roku. Możesz otrzymać to na dodatek do świadczeń związanych z kosztami utrzymania wynoszących do 900 funtów i/lub płatności dla emerytów w wysokości 300 funtów.

Otrzymasz tę płatność, jeśli otrzymujesz któreś z następujących świadczeń, chociaż nie znamy jeszcze dokładnych dat płatności i kwalifikacji:

 • Adult disability payment (w Szkocji)
 • Armed forces independence payment
 • Attendance allowance
 • Child disability payment (w Szkocji)
 • Constant attendance allowance
 • Disability living allowance
 • Personal independence payment
 • War pension mobility supplement

Jeśli jesteś starszy niż wiek emerytalny, otrzymasz 300 funtów zimą 2023/24.

Jeśli masz prawo do płatności za opał zimowy i jesteś powyżej wieku emerytalnego (66 lat lub więcej), otrzymasz dodatkowe 300 funtów zimą 2023/24.

Jeśli jesteś uprawniony, otrzymasz list w październiku lub listopadzie 2023 roku z informacją o łącznej kwocie płatności za opał zimowy.

Leave a Reply